DELA

Ingen genomfart på Parkgatan

Nej tack till att öppna Parkgatan som ny genomfartsled.
Det dyker med jämna mellanrum upp förslag om att öppna Parkgatan för mer biltrafik. Parkområdet öster om Parkgatan utgör en grön oas för många stadsbor där ro och lugn fortsättningsvis skall råda samtidigt som besök ger naturupplevelser ett stenkast från centrum.
Mariehamn liksom andra städer behöver sina gröna lungor mer än någonsin som motvikt till all asfalt och allt buller.

Går vi in för att öppna upp för biltrafiken på Parkgatan betyder det att också trafiken ökar genom Östernäs med alla negativa konsekvenser det innebär för boende där. För mig är utgångsläget att Västra Ytternäsvägen som övergår i Ålandsvägen fortsättningsvis skall vara huvudled för trafiken genom södra Mariehamn. För att ytterligare göra skillnad mellan trafikled och bostadsområde byggs södra delen av Torggatan om till långsamgata med målet att minska genomfartstrafiken i området, vilket jag stöder.
Christian Nordas (lib)