DELA

Ingen fisk – inga fisketurister

Föreningen för Ålands stuguthyrare vill ta tillfället i akt att påpeka en viss oro beträffande eventuella nedläggningen av verksamheten i Guttorp. Föreningen har givetvis inte insikten i Guttorps verksamhet till den grad att man kunde uttala sig om dess effektivitets- och lönsamhetsgrad och huruvida motsvarande verksamhet samhällsekonomiskt kunde utföras på ett bättre eller föredelaktigare sätt. Däremot kan föreningen och dess medlemmar mycket påtagligt visa fisketurismens betydelse för Ålands landbaserade turismnäring under turismsäsongens axelperioder.

Föreningens medlemmar ser en uppenbar risk att de ställvis mycket goda fiskevatten som finns på Åland riskerar att försvinna om fiskelagen mister möjligheten att köpa fiskyngel till överkomligt pris. Vissa fiskyngel som havsöringen till exempel kommer med allra högsta sannolikhet inte alls att kunna ersättas med alternativ yngelleverantör. En drastisk och ihållande försämring av fiskbeståndet leder onekligen till sjunkande efterfrågan och lägre beläggningsgrad under speciellt höst och vår för föreningens medlemmar.
Ytterligare kan tilläggas att den minskade efterfrågan även på andra turistiska kringprodukter eventuellt leder till att inbesparningar som kortsiktigt görs genom nedläggning av Guttorp leder till betydligt dyrare följder som kan vara nästintill omöjliga att reparera. Det tar länge att samla samma kunskap och erfarenhet till Guttorp om man måste bygga upp den verksamheten på nytt. Det tar länge att bygga upp fiskbeståndet om det en gång körs till botten, att inte tala om vilka marknadsföringsinsatser det behövs för att åter få fisketuristerna att återvända.

Föreningen vädjar därmed att landskapsregeringen tar även den turistiska konsekvensbedömningen inklusive multipelfaktorn, det vill säga hur varje fisketuristrelaterad eurokonsumtion multipliceras i samhället, i beaktande i den lönsamhetskalkyl som används som underlag i ärendets behandling och beslutsfattande.
Föreningen för Ålands stuguthyrare r.f.
Styrelsen