DELA

Ingen ekostad alls

Ja, Folke Sjölund (Lib), kollektivtrafiken behövs för personer som saknar körkort eller har begränsningar i sin rörelseförmåga. Men den behövs också i högsta grad för att begränsa vår negativa påverkan på miljön. Jag tycker miljötänket i ”ekostaden Mariehamn” har hamnat skamligt i skymundan! Min önskedröm är att Mariehamn (och hela Åland för den delen, även om det var stadsbussen som insändaren gällde) skulle ha en busstrafik som fungerar så bra, att privatbilisterna skulle föredra att ta bussen framom bilen.

Folke skriver också ”på grund av stadens ansträngda ekonomi har Mariehamnsliberalerna gått med på att avgift införs i busstrafiken. Detta för att kunna hålla en tillräckligt stor volym så att en tillräckligt omfattande trafik kan upprätthållas.”. Men gällde inte Viking Lines anbud en betydligt glesare turlista än nuvarande, där kvälls-, helg- och sommartrafik inte fanns med???

För övrigt tycker jag alla mariehamnare kunde bidra till att hjälpa stadens ansträngda ekonomi genom att acceptera en halv, eller en procents skattehöjning. Av antalet bilar utanför Maxinge att döma verkar i alla fall inte ålänningarnas privata ekonomi ansträngd. För egen del betalar jag gärna mer i skatt bara vi slipper fler nedskärningar i den samhällsservice som gagnar oss allesammans.
Sonja Nordenswan