DELA

Ingen dialog om Vårdös status

Vårdö är ett ö-samhälle som har färjförbindelser till fasta Åland och till den norra skärgården och i förlängningen till fastlandet. Detta till trots har landskapsregeringen beslutat att Vårdö inte längre är en skärgårdskommun. Beslutet har inte föregåtts av någon som helst dialog med berörda.

God förvaltning bygger på respekt och dialog. I det aktuella fallet valde landskapsregeringen att helt slopa dialogen och informera berörda först efter att beslutet hade fattats. Beslutet kan för den oinvigde te sig enkelt.

Tyvärr är så inte fallet. Äppelodlare, turistföretagare, kommunen, enskilda – listan kan göras lång – har nu hux flux förändrade och försämrade verksamhetsförutsättningar. Det vore därför klädsamt om landskapsregeringen kunde bringa klarhet i sitt agerande genom att svara på följande frågor:

1. Vad eller vem initierade ärendet dvs att Vårdö inte längre ska vara en skärgårdskommun?

2. Vilket faktaunderlag låg som grund för beslutet?

3. Vilka samhällsekonomiska vinster bedömer landskapsregeringen att beslutet genererar?

Veronica Thörnroos (C)

Vice talman

Mikael Lindholm (C)

Lagtingsledamot