DELA

Ingen bra förebild

Med anledning av Ålandskontorets i Stockholms pressutskick med rubriken ”Svenskare än Sverige”, känner jag mig nödgad att upplysa den åländska politikerkåren om vissa missuppfattningar. Gunnar Westerholm har valt en olycklig rubrik. Det råder en okunskap om hur svenskarna ser på sig själva.

Jag har bott i södra Sverige (Skåne), i Uppland och i Norrbotten. Generellt sett kan sägas att det är väldigt sällan man ser den svenska flaggan på flaggstången nuförtiden. Svenskarna är inte stolta över sitt land längre, på grund av arbetslösheten, den misslyckade äldrevården och invandrarpolitiken. Detta är dock inget det pratas om kring kaffeborden, utan det är en tyst överenskommelse att dessa ämnen berör man inte. Sverige idag är ett land som skäms.

För att citera Mona Sahlin, jag vet inte vad som är svenskt längre. Att då marknadsföra Åland som ”svenskare än Sverige” är inte lyckat. Det enda detta utspel h ittills lyckats med (framgångsrikt) är att dra främlingsfientliga blickar till sig. Debatten om Åland som paradis för de som är emot invandring är just nu het på diverse nätforum. Det kan inte vara lyckat att marknadsföra Åland som invandrarkritiskt, vilket är vad denna kampanj tolkas som. Det är direkt skadligt för Ålands rykte, och jag önskar att våra politiker hade en bättre bild av hur kulturen är i Sverige idag. Hoppas innerligt att våra politiker på Almedalsveckan kan släta över denna fadäs genom att betona att vi än så länge är ett öppet och tolerant samhälle. Sverige är inte en bra förebild för oss.
Kalle