DELA

Ingen avundas den som är barnlös

I Nyans ledare ”Barnstrejk för klimatet” skriver översteprästinnan Heidi Hendersson om: ” En ny rörelse ställer sig frågan: ”vill jag skaffa barn i rådande miljökris?”. De barnstrejkar i brist på effektiva åtgärder som ska tackla bland annat den globala upphettningen.”

Som jag ser, så finns redan där två logiska fel. Det där med att skaffa barn hänger väl inte ihop med miljön? Det är väl med det så kallade klimatet? Hendersson indikerar ju även detta då hon i meningen efter talar om ”den globala upphettningen”. Det är, som många vet, en överdrift bara i syfte att försöka öka klimatångesten. Vi måste skydda våra barn från denna överdrift.

De senaste decennierna har inte temperaturen ökat. Det var i slutet av 1900-talet. Och några andra decennier under 1900-talet då jorden återhämtade sig från den så kallade lilla istiden, som slutade under 1800-talet. Då hade vi missväxt och hungersnöd i Norden just på grund av klimatet.

Men sedan skriver Hendersson om den ”födelsestrejk” som vissa uppmanat till. Visst då lär vi inte påverka klimatet. Men klimatet har ändrats även under årmillioner innan människan fanns.

Men jag anar mig då till att Hendersson gläds åt det höga abortantalet på Åland. Det är ju bra ”för klimatet”.

Hendersson fortsätter med att lyfta fram flygskam och att vi borde (måste?) äta vegetariskt. Bäst är väl då att dö? Eller hur? Blir en självmordsuppmaning det nästa från klimatalarmisterna?

Med stort intresse så väntar jag nu då på ledare om ”bilskammen” och ”streetrace-skammen”. Det borde väl då förbjudas enligt klimatreligionen? Och över Poker Run kan ni väl låta giljotinen falla på samma gång. Så sparar ni en ledare.

Och på tal om båtar. Det går ju faktiskt åt mer energi att förflytta något över vattnet, så den som vill vara seriös klimatalarmist så borde väl förbjuda alla fritidsbåtar på Åland. Eller hur? Enbart transporter över havet borde finnas. Resten skall ha ”skam”. Om man nu tror på att koldioxiden påverkar ”Den globala upphettningen”. Och om det finns någon logik klimatalarmismen.

Men jag, och vi, som inte tror på att vi kan påverka klimatet, så kan i alla fall notera att för inte så länge sedan så tvångssteriliserades personer, med motivet att offren hade avvikande levnadsmönster och tänkesätt som inte passade in i myndigheternas politik.

Nu tycks de, med barnskam, de med avvikande tankesätt vilja ”tvångssterilisera sig själva”.

Avslutningsvis kan jag inte låta bli att nämna att jag faktiskt själv är barnlös. Utan ”barnskam”, men inte av ideologiska skäl. Saken omnämns ibland då jag är bland jämnåriga. Ännu har jag inte stött på någon, som avundas mig.

Så kanske Hendersson kunde fundera en gång till innan hon på allvar försöker predika om ”födelsestrejk” och barnskam. Bara som en vänlig omtanke.

STEPHAN TOIVONEN
ÅLÄNDSK DEMOKRATI

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Toivonen kunde gott ta del av den senaste forskningsrapporten, publicerad i Nature den 24 juli med rubriken ”Inget bevis för globalt sammanhängande varma eller kalla perioder under den preindustriella eran”.

Där konstateras bland annat att den lilla istiden, som Toivonen återkommande refererar till i klimatsammanhang, inte var en en global företeelse utan något som påverkade mindre än hälften av världen. Däremot har den nuvarande globala uppvärmningen, den varmaste som registrerats på 2 000 år, påverkat mer än 98 procent av jorden.

”Det här visar, återigen, att den moderna klimatförändringen inte kan förklaras av slumpartade fluktuationer, utan av människo-orsakade utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser”, säger forskarna.

Att Toivonen i övrigt väljer att missförstå poängen med ledaren är beklagligt. Att raljera om abort och självmord är något som Nya Åland kraftigt tar avstånd ifrån.

HEIDI HENDERSSON

LEDARSKRIBENT