DELA

Ingen är opartisk, Rainer Juslin

Rainer Juslin (Lib) är förvånad över att jag ifrågasätter hans opartiskhet i det kommande utredningsarbetet kring Föglötunneln. Bäste Rainer, du har deklarerat klart och tydligt att du vill ha en tunnel. Då är det väl inte så förvånande att jag sätter ett frågetecken för hur opartisk du kan vara i arbetet?

Rent psykologiskt är man mindre mottaglig för argument, som går emot ens övertygelse. Den psykologin gäller naturligtvis också mig själv. Jag försöker därför alltid att verifiera mitt ställningstagande genom noggranna analyser och beräkningar där så är möjligt. Jag har ingenstans ifrågasatt din opartiskhet på grund av att du är skärgårdsbo. Det finns många skärgårdsbor, som är emot en tunnel. För övrigt är det viktigt att olika synpunkter bryts mot varandra i ett sådant här arbete.

När det gäller bergmassorna från tunneln är det, som jag påpekat tidigare, fråga om enkel matematik. Man brukar inte rösta om resultatet av en matematisk beräkning. Det är här ovedersägligt att Ramboll gjort ett stort misstag, som ÅMHM inte uppmärksammat. Detsamma gäller möjligheterna att transportera bort materialet. Detta är synnerligen grundläggande frågor när det gäller en tunnel. Det jag inte tagit upp är säkerhet eller hur man beaktar cyklister och folk, som absolut inte vill åka genom en tunnel. Det är en variant av cellskräck och får absolut inte förringas.

Jag ställer gärna upp inför kommissionen och presenterar min analys och övriga synpunkter och kalkyler.

JAN GRÖNSTRAND