DELA

Ingen anledning avvakta med beslut i torkan

Jordbrukare , djurägare och i förlängningen förädlingsindustrin befinner sig i en mycket svår situation på grund av torkan. Landskapsregeringen arbetar med frågan och avser fatta beslut nästa vecka.

Från Centerns sida stöder vi alla initiativ, både ekonomiskt men även övriga åtgärder, som kan komma i fråga.

Det finns således ingen anledning för landskapsregeringen att avvakta med beslut till dess att lagtinget återsamlas i september. Vi har även beredskap att sammanträda före september om behov finnes.

VERONICA THÖRNROOS

PARTILEDARE ÅLÄNDSK CENTER

HARRY JANSSON

GRUPPLEDARE