DELA

Ingen alkoläsk i butikerna

Ålands socialdemokrater konstaterar med bävan att Finlands riksdag i fredags fattade ett beslut som kommer att få mycket tråkiga konsekvenser, framför allt för barn och unga.

När riksdagen med mycket smal marginal antog den nya alkohollagstiftningen som tillåter starköl och så kallad alkoläsk i butikerna vet vi av tidigare erfarenhet att den ökade tillgängligheten leder till ökad konsumtion.

De som kommer att dricka mer är inte finsmakarna, inte festkonsumenterna, utan de unga och de som redan har ett problemdrickande.

Matbutiker är alltid, alltid öppna. För de barn som har föräldrar med missbruksproblem finns nu ingen dag i veckan som är fredad, ingen vila.

Detta är inte vår politik. Om Åland i sinom tid övertar alkoholpolitiken till landskapet kommer vi att jobba för att de tidigare mer restriktiva reglerna hålls kvar.

Med önskan om en glad, vit jul.

Ålands socialdemokrater

Camilla Gunell

Nina Fellman

Carina Aaltonen

Sara Kemetter

Tony Wikström

Göte Winé

Igge Holmberg