DELA

Inga unga ska falla mellan stolarna

I mötet med många barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt har detta blivit tydligt framträdande; på Åland saknas en vårdnivå för barn och unga med psykiatrisk problematik.

Barn och unga som lider av mild psykisk ohälsa klarar skolkuratorerna bra av. Barn med svår psykisk ohälsa faller inom psykiatrins ramar och kan få stöd hos BUP. Barn med medelsvår psykisk ohälsa tenderar å andra sidan att falla mellan stolarna. Skolkuratorernas tid och kompetens räcker inte till och BUP tar inte emot för att problematiken inte kan anses vara psykiatri.

Vi behöver en lösning på detta. För att nå dit bör vi ställa oss frågan; ska grundskolan hantera medelsvår psykisk ohälsa och ska BUP ta emot problematik som inte anses falla inom psykiatrins ramar?

 

Jag anser det vara viktigt att skolpersonal och skolkuratorer får ägna sig åt den pedagogiska inlärningen och ett stödjande arbete på en nivå som de känner sig trygga med. Jag anser att psykiatrin ska få fokusera på dem som behöver expertkunskaperna inom psykiatri.

Ulrica Clemes och Erika Boman vill i Nya Åland den 10 maj se psykiatriska sjukskötare i skolorna. Det är en modell som kan ha sina fördelar, särskilt i gymnasiet, men jag tror att vi ska vara försiktiga med att förvandla grundskolan till psykiatri.

 

Därför behöver vi på Åland en ny enhet som riktar sig till lätt till medelsvår psykiatrisk problematik för barn och ungdomar, inom ÅHS ramar eller utanför. Det behöver vara möjligt att få stöd utan remiss och med korta väntetider.

Som komplement till den offentliga sektorns stöd finns privata aktörer. Jag har startat mitt företag Dandelia för att jag har sett ett reellt behov av ökat stöd för både barn, ungdomar, föräldrar och vuxna i samhället. Jag finns tillgänglig med kort varsel, när du eller dina familjemedlemmar behöver samtalsstöd och hjälp.

Våra barn och ungdomar behöver stöd på rätt nivå, på rätt plats och vid rätt tidpunkt.

JONNA GRANBERG

DANDELIA

LEG. SOCIALARBETARE, MAGISTER I SOCIALT ARBETE, STUDERAR PSYKOTERAPEUT STEG 1 KBT