DELA

Inga svar från (S)

”Ekonomisk realism – grunden för vår välfärd” var en bra rubrik av Sara Kemetter (S), som sammanfattar kärnan i moderat politik. I övrigt verkar ekonomisk realism lysa med sin frånvaro hos sossarna i år. Barbro Sundback (S) föreslår allmän tandvård, utan att berätta om vad som måste nedprioriteras för att genomföra det. Om Sundback verkligen anser att inget behöver omprioriteras, så undrar jag: lån eller landskapsskatt? Socialdemokraternas ledning verkar inte ha tagit någon som helst notis om uppskattningen från finansbyråns tjänstemän, om att klumpsumman ytterligare lär sjunka med 2-3 miljoner under följande år (NÅ 22.8.2011). Istället fortsätter man att obekymrat dela ut checkar utan täckning.

Några ord om den allmänna tandvården: På Åland har vi idag begränsad, allmän tandvård där vissa samhällsgrupper ges rätt till allmän tandvård. Sundback vill tydligen att ”alla, fattig som rik, ska ha rätt att beställa tid hos Åhs tandläkarmottagning.” (ÅT 17.10.2007) Är detta ett vettigt användande av samhällets resurser – eller är det vettigare att den vuxna, arbetande befolkningen fortsätter använda privat tandvård, medan de mest behövande samhällsgrupperna får tandvård hos ÅHS? Anser Sundback att de 320 finländska primärkommuner som idag har ansvar för tandvården har tillräckligt med resurser för att klara av sin uppgift – och att det fungerar bra?

Hoppas sossarna snart börjar leverera svar, istället för att väcka frågor.
Wille Valve (M)
Källor:
– Tand- och munhälsovården på Åland. En kartläggning av serviceutbudet.
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/publikationer/tand-_och_munhalsovarden_201010.pdf
– Åldersgränser och ersättningsetablering. Betänkande av vårdgivarutredningen (SOU 2003:7). Se särskilt sida 87 och framåt.