DELA

Inga stugbyar på stadens mark

Det måste vara frustrerande att inget händer med långköraren Mariepark som gör att stadsstyrelsen ser så positivt på Dennis Jansson planer på en ”hotellstugby” på området.

Mariehamn har ont om tomtmark, det är alla överens om. Helt riktigt dras planer upp för att förtäta stadens centrum för liv och rörelse, trivsel och kommers. Desto mer förbryllande är det att beslutsfattarna samtidigt vill ha en stugby vid Vikingterminalen. Den högra handen tycks inte veta vad den vänstra gör. En stugby är själva motsatsen till förtätning. En lägre exploatering kan man knappast tänka sig. En stugby ger inte staden flera invånare. Den bidrar inte till liv och rörelse.Det naturliga på området vore en hög exploatering, t.ex. med punkthus med utsikt över hamn och hav. Må staden bättre utnyttja sin planeringsrätt på eget område.

Folke Wickström & Jerker Örjans