DELA

Inga skattepengar till politiska föreningar

I budgetmotion nummer 7 föreslår jag en strykning av 10 000 euro för ”kostnader för utbildning och kompetensutveckling för olika målgrupper i enlighet med landskapsregeringens handlingsplan 2019–2025 för lika villkor för hbtqia i det åländska samhället.”

Det gäller principer, inte pengar.

Är Åländsk demokrati emot hbtqia? Är vi både rasister och transfober?

Nej, de flesta har nog insett att vi inte är rasister. Vi är inte transfober heller. Frågan är väldigt komplicerad och man måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt.

Vi skriver i partiprogrammet ”Vi inom Åländsk demokrati står för alla människors lika värdighet, oberoende av nationalitet, religion eller sexuell läggning.” Detta är alltså vår värdegrund.

Minister Nina Fellman (S) har tidigare på enskild föredragning gett pengar till en handlingsplan för hbtqia-personer. Nu vill den avgående regeringen ge mer pengar.

Handlingsplanen är till många delar alldeles utmärkt, men där finns även argument som använts för ”könskorrigerande operationer”, som det heter.

Där finns en inlindad kritik mot att man i Finland inte tillåter detta för personer under 18 år. Identiska argument har använts av Sveriges centerstödda regering i förslaget för att sänka åldersgränsen till femton år och att det ska kunna göras utan vårdnadshavarens godkännande. Två av de svenska ministrarna har dessutom föreslagit att gränsen ska sänkas till tolv år.

Det ser ut att som en epidemi i vissa länder att man vill ”korrigera” sitt kön. De, som genomgått dessa oåterkalleliga operationer, är tyvärr ofta lika olyckliga efter operationen. Den som sett Tranståget på SVT, förstår vad det handlar om.

På Åland dominerar Paf-pengarna den tredje sektorn och pengar ges till projekt, som till det yttre verkar väldigt positiva. Det kan vara ”ungdomar i skärgården”, ”sexuella gruppers utanförskap”, ”fred eller frihet” och så vidare.

Men vilka är dessa föreningars politiska intentioner? Det är lätt att läsa om deras officiella syften, men det finns ofta en underton av en rent politisk verksamhet. Sådana föreningar ska inte sponsoreras med skattemedel.

Dessa föreningar har ofta en vinkling mot vissa partier, men inget hindrar att någon söker bidrag för att studera hembygdsdräkternas historia och sedan visar det sig att det är en förening med rent nationalsocialistiska förtecken.

Vi från Åländsk demokrati kan inte stöda projekt, som kanske lobbar för en sänkning av åldersgränsen oåterkalleliga könskorrigeringar. Avsikten med denna motion är att pausa denna typ av anslag och låta den nya regeringen formulera ett regelverk för vilka, som kan få denna typ av stöd och hur uppföljningen ska göras. Föreningar med politiska syften ska inte få skattefinansierade stöd. Inte heller föreningar vars största syfte verkar vara att gynna arrangören. Vi hoppas att detta även motsvarar den nya regeringens värdegrund. I dag finns det föreningar, med politisk verksamhet, som får större stöd än de flesta politiska partier i lagtinget.

Motionen ska ses som ett försök att försöka kratta manegen för den tillträdande regeringen och göra den medveten om effekten av tidigare stödpolitik på Åland.

STEPHAN TOIVONEN

Åländsk demokrati