DELA

Inga miljöskäl till enbart elbilar

I energidebatten fick jag en replik av Annette Holmberg-Jansson, där hon exemplifierade med Tesla: ”i sämsta fall så kommer en elbil att ha utsläpp på 16 ton koldioxid under sin livstid.” och sa även: ”om man laddar sin elbil med förnyelsebar el, så kommer man ner till 5,4 ton koldioxid under en livstid för en elbil”

Problemet med elbilar, som landskapsregeringen vill stöda, är inte själva bilen och driften utan batteriet.

Utvinningen av litium och kobolt är besvärlig ur miljö och hälsosynpunkt, liksom tillverkningen av batterierna.

Kalkyler visar hur långt man måste köra innan elbilen är bättre, totalt sett, än en bensinbilen. De beaktar enbart koldioxideffekten.

Enligt IVL Svenska miljöinstitutet motsvarar produktionen av elbatterierna för Tesla ett utsläpp på 17.5 ton. Hur Holmberg-Jansson kan säga ett en elbil i bästa fall har 5,4 ton är för mig en gåta. Bilen skall ju även tillverkas och köras.

Vi verkar förutsätta att elbilen är helt ren och miljövänlig när vi kör den.

Från mestmotor.se kunde jag läsa att en Tesla S förbrukar 21,1 kWH/100 km.

På ÅEAs hemsida ser vi att andelen fossilelen är 45 procent och att 1 kWH ger 275 gram koldioxid.

En Tesla, som laddas vid Stallhagen, ger då upphov till 5,8 kg koldioxid per 100 km. Detta hade A H-J inte med i kalkylen.

En Volvo V40 producerar 140 g koldioxid / km dvs 14 kg per 100 km eller 8,2 kg mer per 100 km. 17500 kg (batteriets koldioxidutsläpp) dividerat med 8,2 kg blir 2134. Det krävs alltså att man kör 213.400 km innan Teslan blir koldioxidneutral med Volvo V40.

Då räknar jag inte in eventuell miljöpåverkan i Bolivia eller betydelsen av barnarbetskraft i Kongo.

Om vi konverterar denna Volvo för 2.750 Euro till en gasbil, så minskas utsläppen med 25%, om vi kör med naturgas. Det blir 10,5 kg / 100 km och differensen med Tesla är 4,7 kg/100 km. Man måste köra 370.000 km innan gas-Volvon är koldioxidneutral med Teslan.

Om vi däremot tankar gas i Sverige, med den mix man har nu, dvs 70% biogas och 30% naturgas, så kommer gas-bilen att producera cirka 3,9 kg koldioxid/100 km, alltså mindre koldioxid än en Ålandskörd Tesla. Utan ett stort elbatteri.

Körs bilen på ren biogas, så är koldioxidutsläppen 5% av 14 kg; 700 gr per 100 km. Ålands-Teslan producerar 8 ggr mer under driften och kan aldrig vinna över gasbilen ur koldioxidsynpunkt.

En Ålands-Tesla producerar alltså uppskattningsvis 5 ton vid produktion av själva bilen, 17 ton vid produktion av elbatteriet och ca 14,5 ton om man kör 250.000 km. Dvs 36,5 ton. A H-J sade att den i sämsta fall kommer att producera 16 ton. Åland är tydligen 2,3 ggr sämre än sämsta fall.

Nu uppstår en intressant frågeställning. A H-J är moderaternas ordförande, och de har varit med om att skriva klimatstrategin. Är det hennes kalkyler som elbils-politiken baserar sig på?

Men vad spelar det för roll hur siffrorna ser ut? Det spelade ju ingen roll i kortruttsprojektet om nuvärdet var 150 miljoner eller 38 miljoner, eller om det nu ens var positivt.

Vi från Åländsk Demokrati anser att det inte finns några miljöskäl till att Åland i sin energi- och klimatstrategi enbart går in för elbilar och helt förbiser gasbilar.

Vi ser även till miljöeffekterna av litium i Bolivia och de möjliga sociala effekterna av barnarbete i Kongo.

Vi har även svårt att förstå varför landskapsregeringen väljer att låta de, som vill och har råd att investera i en elbil, skall få elen gratis, medan den som behåller sin bensinbil måste betala för bränslet.

I Österbotten finns Jeppo Biogas, som producerar biogas med hjälp av bl.a. potatisskal och slaktavfall och har en gasstation för fordonsgas. Detta hoppas vi få till stånd på Åland också.

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati