DELA

Inga medicinska skäl att ”stoppa 5G”

I måndagens Nyan finns en insändare, undertecknad med ”Stoppa 5G på Åland” som hänvisar till en insändare i Hufvudstadsbladet. Tvärtom vad insändaren påstår så framför de tre pensionerade läkarna, tillika aktiva inom den så kallade ”alternativmedicinen” inga som helst medicinska skäl, utan resonemanget baserar sig enbart på auktoritetstro, ett logiskt felslut.

Rent vetenskapligt finns det inga skäl att stoppa ”5G” och det är oklart om någon av skribenterna ens satt sig in i vad ”5G” är? Faktum är att 5G inte är dramatiskt annorlunda än dagens 3G eller 4G, däremot har man utvecklat kommunikationsprotokollen vidare för att tillåta högre överföringshastigheter och lägre latens.

Det finns således inga skäl till att anta att 5G skulle vara ”farligare” än dagens 3G och 4G. I övrigt ber jag gruppen bakom ”Stoppa 5G på Åland” att läsa mina insändare i frågan i HBL (30/7).

ANDERS GUSTAFSSON

INGENJÖR