DELA

Inga marginella frågor

Rolf Granlund (ÅF) vill att jag, som social- och miljöminister, ska redogöra för landskapsregeringens åtgärder baserat på den parlamentariska språkkommitténs förslag från år 2006. De frågor jag har fokuserat på och agerat i är ärenden där jag har möjlighet att påverka och som är av väsentlig betydelse i vardagen för ålänningarna, dvs behovet av en svenskspråkig Pharmaca Fennica och svenskspråkig God medicinsk praxi samt att få fullgoda svenskspråkiga e-tjänster vid utfärdande och expedierande av elektroniska recept. Jag har även uppmärksammat bristen på svenskspråkig vård vid Gamla Vasa sjukhus.
Dessa åtgärder anser Rolf Granlund är marginella i jämförelse och förmår inte stoppa förfinskningen av Finland. Jag anser att dessa frågor inte alls är marginella utan konkret visar var det finns brister och behov av insatser.

Beträffande frågan om upphandling pågår ett arbete inom landskapsförvaltningen att ta fram en språkpolicy som förväntas vara klar i höst. Det är viktigt att det finns tydliga regelverk så att tjänstemännen kan vara trygga i hur man agerar när man bland annat begär in anbud eller upphandlar olika varor och tjänster.
Carina Aaltonen (S)
Social- och miljöminister