DELA

Inga garantier för ridhus!

På onsdag tas för andra gången upp i kommunfullmäktige i Lemland, anhållan om markköp (för ridhus). Nu är det för de flesta inte ridhuset i sig som rör upp känslor, utan själva förfarandet vad gäller den eventuella markförsäljningen.

Det beslut som skickats vidare från kommunstyrelsen innebär att Caroline Andersson till en summa av 95 000 euro ska av Lemland kommun få köpa ett markområde på 3,8 hektar nere i Kajtovik, Lemland. Med denna summa följer inga som helst krav från kommunen sida på att ett ridhus skall uppföras. Så tittar man då lite krasst på situationen så har kommunen efter en eventuell försäljning inga garantier på att det kommer att byggas ett ridhus i Lemland.

Caroline Andersson kan efter att köpet gått igenom ångra sig angående ridhuset eller då ärendet är så dåligt utrett från kommunstyrelsen få ett bakslag då bygglovsprocessen dragit i gång eftersom ingen vet om marken ens lämpar sig för ridhusverksamheten.

Tilläggas bör att det har funnits och finns andra intressenter som velat köpa delar av markområdet och upprepade gånger fått avslag från kommunstyrelen med motiveringen att området inte är till salu samt att det skall detaljplaneras i framtiden.

Gabriella Sjöberg