DELA

Inga fler flummiga dokument!

I sista minuten av sin mandatperiod kommer nu landskapsregeringen med ett meddelande om sin ungdomspolitik. Det är en soppa av drömmar, fragmentariska idéer kring hur andra gjort, massor av ord och ett dokument med tydliga tecken på en ointresserad landskapsregering. Det hade varit bättre om man lagt energi på att verkställa det regeringspartierna skrivit i sitt regeringsprogram i stället för att göra ytterligare en pappersprodukt. Jag menar att det är viktigt att peka ut både hur behoven ser ut och vad man tänker göra både långsiktigt och kortsiktigt, men det har man gjort på Åland i flera omgångar och det har inte någon betydelse så länge man inte ger resurser och tar modern kunskap om ungdomsarbete på allvar utan bara lunkar på i gamla spår.

Det finns mycket man kan förundras över i meddelandet, jag ska lyfta på några saker, det andra kan den som är intresserad ta del av på min blogg: http://miahanstrom.blogspot.com
Man väljer att återuppväcka idén om Ungdomsråd och skriver ”Ungdomsrådet bör bestå av högst 8-10 ungdomar och kan ha som uppgift att arrangera träffar, olika inflytandeforum och liknande, enligt förslag från ungdomar och på deras initiativ.”
I dag finns mycket kunskap om hur man ska och inte ska göra ett ungdomsråd, att en regering tillsätter ett är inte en framgångsmetod. Den Ungdomsrådsmodellen har ju dessutom redan prövats i flera liknande versioner och inte fungerat. Visst behövs ungdomsråd men ett lokalt demokratiarbete är det som behövs idag.

Tidigare har man vid några tillfällen arrangerat Ungdomsparlament , men de har främst varit ett spel för att visa att politiker gör något för ungdomar då i princip inga av de förslag ungdomarna har tagit fram har förverkligats. Nu byter man namn till Ungdomsforum och har oklara mål och orealistiska förväntningar.
Att göra något bra av detta kräver stora resurser, jag är den första att hurra om man tillskjuter det. Men landskapet är fortfarande i sparskede så att man skulle göra denna satsning verkar inte realistiskt. Med så höga ambitioner borde ett första steg vara att ta vara på de initiativ som görs.
När man tittar på det bemötande som SKUNK- Intresseorganisationen för ungdomar i skärgården, fått när de aktivt försökt påverka och förbättra i samhället genom olika uppvaktningar och skrivelser om bland annat idrott, elevrådsstärkande verksamhet och trafikfrågorna blir man både förbannad och uppgiven.

Ett bemötande präglat av tystnad eller formella hänvisanden för att slippa göra något. Det räcker inte att man skriver: ”Landskapsregeringen anser att det är viktigt att ta tillvara det sociala kapital som ungdomar är och inte bara se dem som morgondagens beslutsfattare och skattebetalare utan en viktig resurs här och nu.”, när man i praktiken bemöter unga på detta nonchalanta sätt.
Demokrati måste byggas från grunden, det skulle vara mycket mer effektivt att arbeta med att stärka demokratiarbetet i kommunerna, där de flesta frågorna som berör unga människors vardag avhandlas. Där kunde det sen i framtiden finnas en bas att rekrytera unga till ett eventuellt ungdomsråd på landskapsnivå. Det finns många utvecklade metoder att använda för ett lokalt demokratiarbete, men det kostar i personresurser och kunskap och måste vara långsiktigt.
Man lyfter fram den utredning man gjorde 2007 för att skapa bättre förutsättningar för skärgårdsungdomar, det är bra, men det är nu snart 4 år sedan och inget har hänt.

Slutligen: Fina formuleringar utan substans är bortkastade. Jag som arbetat med ungdomsverksamhet hela mitt liv ser hur åren går och man fortsätter att behandla ungdomar som ickemedborgare och som att de står på tillväxt. Det är förödande för ungdomarna och förödande för samhället. Vuxenvärlden lämnar bara de destruktiva och förbarnsligande arenorna öppna för unga, där finns droger, småkriminalitet och självdestruktivitet. Ta ungdomspolitiken på allvar och låt oss slippa fler flummiga dokument utan koppling till resurser och handling.
Mia Hanström (S)