DELA

Inga extra pengar till kommunerna

Enligt landskapsregeringens budgetförslag ska kommunerna kompenseras för nya och utökade avdrag i beskattningen. Det är i sig bra, och torde vara en självklarhet. Men det har felaktigt framställts som att kommunerna därmed skulle få mer pengar.
Riksdag och lagting beslutar om hushållens rätt att göra avdrag i beskattningen. Det är ofta åtgärder för att gynna vissa grupper. Men avdragen innebär att kommunerna får minskade skatteintäkter. Därför kompenseras kommunerna i Finland.

Ålands kommunförbund har i höstens samråd med LR hänvisat till den kommunala finansieringsprincipen. Enligt den ska inte kommuner behöva höja skatten eller prioritera om verksamhet för att finansiera dylika förändringar i skatteunderlaget.
LR:s kommunpaket innebär inte något extra tillskott till kommunerna, utan endast kompensationer för bortfall enligt vad man ska kunna förvänta sig. Och kompensationerna sker på ett lite nytt sätt, med förhandsuppskattningar.

Enligt den föreslagna paketlösningen höjs samtidigt även kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna. Den uppskattade effekten av detta räknas sedan bort från kompensationerna av de uppskattade effekterna av skatteavdragen.
Kommunförbundet välkomnar att kompensationer görs, och har inte motsatt sig kommunpaketet. Vi konstaterar ändå att det innebär en osäkerhet då det baseras på uppskattningar, och kan bli att få ojämna effekter för de olika kommunerna.

Landskapsandelarna till kommunerna år 2015 är ännu mindre än när systemet togs i bruk år 2008, trots att kostnaderna för lagstadgade uppgifter ökat. Uteblivna indexjusteringar mm har tvingat fram inbesparingar och skattehöjningar.
Kommunsektorn budgeterar för minusresultat och ökad offentlig upplåning. Det förändras inte med LR:s budgetförslag. Det är nu inte kommunerna, utan vissa hushållstyper, som genom kompenserade skatteavdrag får mer i plånboken nästa år.
Att hushållen får ökad köpkraft är något som kan förväntas gynna samhället och ekonomin i stort, men det är fel att utmåla kommunerna som budgetens vinnare.
Erik Brunström
Förbundsdirektör
Ålands kommunförbund