DELA

Inga djur ska lida vid akuta sjukdomsfall

Privatiseringen och nedmonteringen av avbytarsystemet år 2014 har som väntat påskyndat avvecklingen av våra små åländska familjejordbruk med djurhållning. Lagtinget har nyligen slutbehandlat ett lagförslag om att införa vissa förbättringar av systemet men fortsättningsvis säkerställer lagen inte att avbytare finns tillgängliga då djurägare drabbas av akuta sjukdomsfall.

Det liggande förslaget medför vissa klara förbättringar såsom höjda ersättningsnivåer samt att flera små gårdar ges rätt till ersättning. Åtgärderna är absolut nödvändiga för att korrigera bristerna i dagens system.

Djurhållande lantbrukare har dock en situation som skiljer sig markant från övriga företagare. Djuren kan inte en enda dag lämnas utan tillsyn och skötsel. Det är därför anmärkningsvärt att det fortfarande varken finns eller föreslås någon garanterad jour för oväntade sjukdomsfall. Inga djur ska behöva lida för att en enskild lantbrukare hamnar på akuten. Det är en viktig djurskyddsfråga.

Det offentliga Åland borde försäkra sig om att avbytare alltid finns att tillgå vid en krissituation. Självstyrelsen ger oss alla möjligheter att utforma ett sådant system, en fråga Ålands Framtid driver och har drivit konsekvent sedan privatiseringen initierades.

Det är därför synd att Centern – som brukar utge sig för att värna självstyrelsen – i samband med lagtingsbehandlingen fokuserade på helt andra frågor. De föreslog att Åland ska kopiera det finska systemet för beräkning av antalet djurenheter och att rubricera avbytarservicen som en social rättighet istället för ett näringsstöd. Även om vi sympatiserar med det sistnämnda, anser vi det kortsiktigt och oklokt att kopiera finsk lagstiftning på området med tanke på våra småskaliga svenskspråkiga ö-förhållanden. Därför avstod vi i omröstningen om Centerns förslag.

Såväl tidigare Centerregeringar som den sittande har misslyckats med att utforma ett avbytarsystem som ger goda förutsättningar för en konkurrenskraftig djurhållning på Åland. Att bristerna delvis nu korrigeras är välkommet, men det är synd att de partier som forcerat igenom förändringarna strider mer om semantik och nedmontering av självstyrelsen istället för att fokusera på hur vi ytterligare kan förbättra de faktiska förutsättningarna djur och lantbrukare. Lagstadgad rätt till avbytare vid akuta sjukdomsfall borde vara en självklarhet.

ÅLANDS FRAMTIDS LAGTINGSGRUPP

BRAGE EKLUND
AXEL JONSSON