DELA

Infraljudet skadar människans hälsa

I tidningen Vasabladet har införts två artiklar som handlar om infraljudet som vindkraften alstrar. Man måste nog läsa och taga på allvar vad Virpi Poikolainen och Päivi Peltoniemi framför, dom har säkert mera kunnande än vad som kan uppbringas i saken på Åland.

Infraljudet kan skada människans hälsa och på stora avstånd. Man kan befara att hälften av Ålands befolkning riskerar hälsan av snurrorna på Båtskären, nämligen Mariehamn med omnejd. Detta faktum förnekas av vindkraftkramarna som anar pengavinster och bidrag från våra skattepengar. Man kan förstå att politikerna som skall styra utbyggnad av vindkraft inte kan uppfatta information under 20 decibel. Ty sådan är kapitalismen…

Åland är geografiskt så litet att infraljud stör på hela ön. Tidigare så har jag trott att politikernas avsaknad av planering var orsaken till störningar på människors hälsa men tydligen är det inte så. Och nu skall fastighetsskatten höjas kraftigt för vindkraftverk eländes, elände.

Bruno Fransholm