DELA

Informerat samtycke till exeperiment?

Behöver Åland hälsominister, således myndighetsperson vilket åländska folkets väl i alla hänseende först av allt värnar?

Tydligen inte då sittande hälsominister ej 5G-tester ansvarstagande stoppar detta tills oberoende/seriös skaderisk forskning om 5G utförs, därmed telebolag bevisligen tillåter att oss alla som försöksdjur missbruka tillika mot lagen bryta, då testerna av 5G mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter strider.

Ty i Nürnbergkodexen (1947) fastslogs krav på informerat samtycke för experiment (likt ej ännu skaderiskutforskade 5G) med människor samt enligt Århuskonventionen (1998) har medborgarna rätt till korrekt information och till medbestämmande.

Ställer härmed som röstberättigad frågan till sittande hälsominister om varför denne ej först och främst ålänningars väl tillser?

GERRY ALLGODE