DELA

Informera mera!

Visste du att lagtinget beslutat om en ny radio och tv-lag på Åland? Vet du om att ett beslut om en modell för ökat självbestämmande för Åland tagits enhälligt av våra folkvalda beslutande? Och vad modellen går ut på? Om du svarar nej på frågorna så tycker du som jag.
Lagtinget behöver förklara alla sina beslut för allmänheten så att alla känner till vart vårt samhälle är på väg!

I dag finns det många kanaler att använda för att ge ut information. Hemsidor, sociala medier, pressmeddelanden, tidningar och förstås vår egen radio. Det viktiga är att vi får veta vilka beslut som tas och hur de berör oss. Det vore klokt om innehållet i besluten presenteras så att alla får kännedom om dem och hur det kommer att påverka vårt vardagsliv!
I dag rapporterar media förtjänstfullt men ofta kort och utan att ha fått en förklaring. Det ligger i allas intresse att det blir tydligt vad de beslutande har avsett och därför borde även budskapet klargöras efter det tagits!

I dag liksom tidigare skapar vi oss en bild av vilka beslut som tagits av lagtinget genom medias notiser, fragment av information från insatta samt spekulationer och påstående från motståndare till beslutet. Inte en så bra start för något som allmänheten ska följa kan man tycka. Dessutom förlora vi viktig information om hur det var tänkt att det skulle fungera. Endast då avsikten blir klar är det möjligt att veta om beslutet senare kommer att få den verkan som man avsåg.
Jag tycker lagtinget ska införa rutiner där man tydligare ger ut information om landskapets viktigaste beslut!
Erica Sjöström (c)