DELA

Informativt om kortrutten

På tisdag kväll arrangerade Ålands socialdemokrater en info kväll och debatt om den planerade kortrutten. Jag vill börja med att tacka socialdemokraterna för detta initiativ som jag ser som ett tecken på att åtminstone ett av regeringspartierna nu är redo att tänka om i frågan.

Paneldeltagarna bör även de tackas för sin insats och då vill jag framförallt lyfta fram Ålands Natur och miljös representant Simon Holmström som var den enda kritiska rösten i panelen.

Jag har full förståelse för den oro över hur turlistan bantats med åren som Maria Boström representant för Föglöborna uttryckte, men risken är överhängande att ett förverkligande av den nu gällande kortrutts planen inte alls utgör någon garanti för bibehållen turtäthet utan kanske snarare tvärtom när kostnaderna för projektet skenar iväg. Det finns helt klart bättre alternativ som skulle innebära betydande vinster både för miljön, Föglöborna och även för landskapets ekonomi.

Minister Nordberg verkar helt låst vid sin och regeringens linje och det ligger väl lite i sakens natur. Nordbergs dribblande med siffror lämnar däremot en del i övrigt att önska.

När Nordberg får frågan om vad det skulle kosta att spränga en djupare ränna i Ekholms sundet så svarar han först 11 miljoner men blir kort därefter rättad och ändrar då sin utsago till 6,5 miljoner och försvarar sig med att den siffra han först nämnt är den totala kostnaden inklusive ombyggnationer på fasta Föglö. På liknande sätt besvaras i stort sätt alla frågor som publiken ställer under kvällens gång.

Vad gäller den förväntade förkortningen av färjepasset för sträckan Gripö – Svinö så har vi nu hört allt från 15 till 7 minuters förkortad körtid, känns som det är rätt mycket luft i dom siffror som nämnts både gällande tidsvinster och dom ekonomiska kalkylerna.

Mika Nordberg konstaterar vidare att de flesta fartyg som Obundnas styrelse nämnt i sina insändare inte ännu är levererade, vilket stämmer. I nästa andetag säger han att Åland ligger i framkant gällande utvecklingen på området, hur kan Åland ligga i framkant utan att vara en av de aktörer som redan beställt hybrid eller eldrivet tonnage?

Att investera en bråkdel av miljonerna i en ny el eller hybrid driven färja som skulle köras på samma linje som idag trafikeras av Skarven skulle ge betydande vinster både för miljön och ekonomin och man skulle samtidigt lösgöra Skarven för någon annan lämplig linje.

Om viljan och ekonomin så tillåter så kan man i ett senare skede låta spränga en djupare ränna i Ekholms sundet för att förkorta körtiden för sträckan.

Conny Nylund

Obunden