DELA

Information, för Östersjöns skull

Människan vill göra rätt, det är jag övertygad om! En grundförutsättning är dock att man vet vad som faktiskt är rätt.

Vår hantering av grå- och svartvatten påverkar Östersjön, det gör placeringen av utedass också. Däremot är det ingen som informerar hushållen om vad man får spola ned i det kommunala avloppet och varför.

Många uppfattar informationen om de enskilda avloppen som svår och när man åker runt längs stränderna är utedass ett par meter ovanför vattenbrynet en alltför vanlig syn. Informationen finns säkert, för den som är intresserad, för den som tar sig tid att googla. Jag menar att det måste vara lättare än så.

En gemensam infrastrukturmyndighet för hela Åland skulle skapa ekonomiskt utrymme för information om hantering av grå- och svartvatten. Bra information skulle ge oss friskare vikar och en renare Östersjö. Dessutom är det lättare att internationellt förhandla om strängare miljökrav i Östersjön om vi själva är förebilder!

Ingrid Johansson (lib)