DELA

Information angående eldning utomhus

Som de flesta troligen märkt har den senaste tidens fina väder gjort att det är torrt i skog och mark. Med anledning av detta har Finlands Meteologiska Institut (FMI) utfärdat varning för gräsbrand på flera håll i landet där ibland på Åland. Varningen för gräsbrand betyder för Ålands del en upplysning till allmänheten om att man bör vidta stor försiktighet i samband med att man hanterar öppen eld utomhus.

Landskapsalarmcentralen på Åland utfärdar, utgående från uppgifter från FMI, vid behov varning för skogsbrand. När sådan varning är utfärdad råder enligt Räddningsslagen för Åland (§31, 106/2016), eldningsförbud utomhus. Någon sådan varning är för tillfället inte gällande på Åland varför något generellt eldningsförbud inte råder. Inom tätbebyggt område råder ALLTID eldningsförbud.

Vi vill påminna om att det alltid är förenat med risk att gör upp öppen eld i naturen och att man alltid noggrant bör överväga om det verkligen är nödvändigt att elda. Väljer man ändå att gör upp eld bör man särskilt tänka på följande:

Om du tänker elda

• Förbered Dig så att Du kan släcka en brand om den blir för häftig eller går åt fel håll. Dra fram vattenslang, vattenbehållare, brandsläckare, ruskor innan Du börjar elda.

• Tänk på förhand igenom hur man alarmerar brandkåren.

• Bränn små områden i gången. Börja tidigt på våren och bränn de fläckar som torkat först.

• Elda helst då det är vindstilla. Vind ger elden mera syre vilket gör att den sprids snabbare.

• Tänk på att gnistor kan antända närliggande områden.

• Undvik att elda nära byggnader och annan egendom. Röj undan torrt gräs och annat brännbart material invid dessa och blöt, om möjligt, marken nära dessa innan eldningen påbörjas.

• Elda ALDRIG ensam.

• Ha ordentligt med kläder, som skydd, och använd kläder som inte är lättantändliga.

• Kontrollera, flera gånger, efter Du slutat elda, att allt har slocknat.

Avslutningsvis konstatera vi också att det är du som tänt brasan som är ansvarig för följderna.

Med önskan om en trygg och säker vår!

Landskapsalarmcentralen, Räddningsområde Ålands Landskommuner, Mariehamns Räddningsverk genom

JOHAN EHN

TF ALARMMÄSTARE

LENNART JOHANSSON

RÄDDNINGSCHEF

KARL NORDLUND

TF RÄDDNINGSCHEF