DELA

Inför utmanarrätt

Vi inom Ålands Framtid tycker att det är dags att se över alla verksamheter inom landskapet och kommunerna på Åland om de kan utföras på ett bättre sätt, till fördel för alla invånare. Vi vill därför införa utmanarrätt inom Landskapet och alla kommuner på Åland. Utmanarrätten innebär att den som vill överta driften av en verksamhet inom landskapet eller kommunen kan utmana densamma.

Syftet med utmanarrätten är att pröva Landskapets/kommunens verksamheter, både kostnadsmässigt och kvalitetsmässigt. Landskapet/kommunen vill ha bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga pris, det som är bäst för medborgarna. Utmanarrätten är därför en viktig del i verksamhetsutvecklingen och ett sätt att skapa mångfald bland de som driver verksamheterna. Detta innebär att Landskapet/kommunen fattar beslut om att t.ex. privata företag eller personal kan initiera att en upphandling av en särskild v erksamhet, ska prövas.

När det har kommit in en utmaning avgörs det först vilken förvaltning/nämnd som ska handlägga den. Den förvaltning/nämnd som ska avgöra utmaningen är också den som avgör på vilka grunder den ska antas eller avslås.
All kommunal verksamhet kan utmanas, utom myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och kommunala bolag. Verksamheter som enligt lag och förordning måste utföras av Lanskapet/kommunen kan inte heller utmanas.

Redan år 2007 infördes utmanarrätten i Uppsala kommun och sedan dess har många kommuner i Sverige följt efter. Nu är det dags att Åland kliver in i framtiden, utan att vara bunden till gamla strukturer.
Tom Forsbom (ÅF)
Tomas Sundberg (ÅF)
Rolf Granlund (ÅF)


Fakta utmanarrätt:
%u2022 Att införa utmanarrätt innebär att landskapet/kommunen inför ett regelverk kring hur man hanterar utmaningar.
%u2022 All verksamhet förutom myndighetsutövning och strategiska funktioner kan utmanas.
%u2022 Utmaningen kan komma från en extern utmanare alternativt från interna medarbetare.
%u2022 Förvaltningen/nämnden som har hand om berörd verksamhet är skyldiga att avgöra om den kan utmanas och därmed upphandlas.
%u2022 All upphandling sker enligt offentlig upphandling, vilket innebär att inga garantier för att utmanaren får uppdraget.
%u2022 Att införa utmaningsrätt har i flera fall varit en del i ett konkurrensutsättningsprogram.