DELA

Inför utmanarrätt på Åland

För att minska den offentliga sektorn på Åland måste vi ge privata näringsidkare möjlighet att sköta vissa verksamheter på Åland. Därför förespråkar jag att vi inför den så kallade utmanarrätten på Åland.
Vad betyder då utmanarrätten? Utmanarrätten betyder att den som vill överta en verksamhet inom kommunen eller landskapet ska ges rätt att lämna in anbud på detta och den vägen utmana verksamheter inom den offentliga sektorn.
All verksamhet ska kunna utmanas förutom myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner eller sådan verksamhet som enligt lag eller förordning måste utföras av landskapet eller kommunen.
Utmanarrätten innebär att landskapet eller kommunen ska pröva utmaningen och bestämma om hela eller delar av verksamheten ska eller kan konkurrensutsättas. Bestämmer sig landskapet eller kommunen för att verksamheten kan konkurrensutsättas, lämnas ärendet vidare för upphandling i normal ordning. Alla ska ha rätt att delta i upphandlingen, inte bara det företag som utnyttjat utmanarrätten.
Med detta förfaringssätt behöver inte landskapet eller kommunerna sitta och fundera på vilka verksamheter som kan konkurrensutsättas utan initiativen kommer från den privata sektorn.
Ska vi minska den offentliga sektorn på Åland måste vissa verksamheter föras över på privata näringsutövare. Att införa utmanarrätten på Åland är det första vi ska göra för att få detta till stånd.
Tony Asumaa (Lib)