DELA

Inför strängare regler för mopel

I lördagskväll var jag ytterst nära att med min bil köra på en mopel med två passagerare. Mopelen, som helt saknade belysning och reflex, kom från vänster längs gatan i en svagt upplyst gatukorsning där högerregeln gäller. Det var i absolut sista sekund jag upptäckte ekipaget och hann bromsa.

Inte nog med att mopelföraren bröt mot väjningsplikten och saknade belysning, då jag en kort stund senare – efter att ha lämnat av en passagerare – sökte upp föraren för att upplysa denne om den allvarliga situationen visade sig att föraren var märkbart berusad. Som medpassagerare fanns dottern i över tonåren.

Föraren ledde nu sin mopel eftersom strömmen i batteriet var slut och bad sluddrande om ursäkt. På frågan om varför inte belysningen var påslagen svarade denne att belysningen på billigare modeller av mopeler drar mycket ström, vilket avsevärt förkortar körsträckan.

Således sätts trafiksäkerheten i skymning och mörker åt sidan för längre körsträcka.

Mopel med en maxhastighet på 20 kilometer per timme klassas som cykel och får därmed framföras av vem helst; barn och vuxna, alkohol- och drogpåverkade, utan hjälm och belysning.

Som mycket annat bygger detta på EU-lagstiftning. Tvärtemot detta regelverk anser jag att alla fortskaffningsmedel som drivs med någon form av motor ska vara reglerade genom minimiålder, krav på belysning, hjälm, eventuellt körkort och framförallt nykterhet.

Jag ser dagligen barn köra runt på sina mopeler utan hjälm och belysning. De flesta av dem saknar kunskap om väjningsplikt, vilket särskilt visar sig vid övergångsställen för såväl gående som cykel. Många mopelförare kör bara rätt över, utan att ens bromsa in för att kontrollera korsande trafik.

Att ett barn i 10-årsåldern utan några som helst trafikkunskaper ska kunna framföra ett motordrivet fortskaffningsmedel i 20 kilometer per timme på väg eller gata, där det saknas cykelbanor, är ur trafiksäkerhetssynpunkt helt horribelt.

Ju fler dessa mopeler blir desto mer ökar olycksrisken. Dessa förare är helt oskyddade. Uppriktigt är jag förvånad över att det ännu inte hänt någon olycka med mycket allvarlig eller dödlig utgång. Jag begriper inte hur föräldrar släpper ut sina barn i trafiken på dessa motordrivna fortskaffningsmedel. Lika lite att vuxna i fyllan och villan framför sina mopeler utan belysning och hänsyn till trafikreglerna.

Jag anser att frågan om reglering av mopeler omgående bör bli en politisk fråga. Och då frågan lyfts kan även en strängare reglering av mopedbilar diskuteras. Det ska inte behöva gå så långt att det krävs ett antal dödsolyckor innan politikerna reagerar.

OVE ANDERSSON