DELA

Inför maxtak på fortkörningsböter

Ett inkomstbaserat system drabbar inte någon fattig, kan man tycka. Det finns en tydlig logik i att den som har mer också betalar mer. Men samtidigt finns det gränser för vad som är rimligt. Att Anders Wiklöf straffas med böter som är uppskattningsvis 300 gånger större än vad de skulle bli om undertecknad skulle göra samma sak är inte försvarbart.
Det svenska systemet där fortkörningar inte baseras på inkomst är dock inte heller rättvist. Tjänar du mer ska du också böta mer – det ska svida att få böter. Men ett system där det är möjligt att betala ett egnahemshus i böter för en fortkörning? Det är helt sanslöst.
Således lämnas ett vettigt alternativ kvar: Ett maxtak på fortkörningsböter. Vid en viss gräns ska straffet helt enkelt anses vara tillräckligt.

Här har alltså Lagtinget egen lagstiftningsbehörighet. I landskapslagen 18 § 25 står följande: ”Landskapet har lagstiftningsbehörighet i fråga om [ … ] Beläggande med straff och storleken av straff inom rättsområden som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet,”. Detta styrks även i ett utlåtande av Högsta Domstolen daterat 19.6 2012 (OH2012/93): ”Då landskapslagen gäller områdena trafik samt allmän ordning och säkerhet, vilka områden hör till landskapets lagstiftningsbehörighet, har landskapet enligt 18 § 25 punkten självstyrelselagen lagstiftningsbehörighet i fråga om beläggande med straff och storleken av straff inom dessa rättsområden”.
En fortkörning är en fortkörning och ingen påstår något annat, men en grundläggande princip måste vara att straff som döms ut för ett brott ska stå i proportion till hur allvarligt brottet är, oavsett vem du är.
Att böterna kan uppgå till vad som för en genomsnittsperson motsvarar 2-3 årslöner har väckt uppmärksamhet i medier bortom Ålands gränser, bl.a. i Sverige och Norge. Ett maxtak bör därför införas, låt vara ett högt sådant.
Var det här maxtaket ska hamna går att diskutera men dagens system leder till absurda konsekvenser för den enskilde.
Gabriel Sjöström,
Politisk sekreterare (M)