DELA

Inför kartor för att förlänga turistsäsongen

Kan en åländsk historik-, nostalgi- och kuriosakarta bidra till att förlänga turistsäsongen, ökad kunskap om öriket och samtidigt sprida besökande turister över en större del av Åland? Åland besöks redan nu varje år av ett stort antal föreningar, klubbar och andra intresseorganisationer och jag är övertygad att en viktig anledningarna till besöken är Ålands intressanta historia och att här finns potential för ökat antal inresande besökare.

Vi har sedan tidigare muséer som drivs av landskapet och stiftelser samt kommunernas kyrkor. Vad som på senare tid har blivit allt vanligare är att privatpersoner, föreningar och sammanslutningar av eldsjälar som visar upp och berättar om helt otroliga samlingar av historiska bruksföremål som ger en god förståelse av en svunnen tid. Genom att även märka ut loppisar skulle denna karta bidra till att besökarna lättare kan hitta ut och uppleva riktigt intressanta besöksmål

Kartan bidrar då även till att öka verksamhetsförutsättningarna för kaféer, restauranger och boenden på landsbygden och i skärgården. På köpet får besökarna en stor dos kunskap om Ålands historia och en helhetsupplevelse som de under lång tid kommer att berätta om för sina vänner och bekanta vilket ökar intresset ytterligare och ger ett mervärde för att besöka öriket.

Denna karta skulle med små medel bokstavligen sätta Åland på kartan. Om till exempel Visit Åland kunde sammanställa och administrera en historik-, nostalgi och kuriosakarta över Åland är jag övertygad om att i samarbete med tillexempel rederiernas reseförsäljningsenheter skulle vi få en turistförlängare som kommer hela Åland till godo.

MARTIN NILSSON (S)