DELA

Inför jobbskatteavdrag för nyinflyttade

De kommande åren kommer att bli utmanande för den åländska ekonomin. Vi behöver hitta många lösningar som tillsammans leder oss framåt. Ett förslag är att använda kommunalskattelagen till att öka inflyttning för att öka skatteunderlaget för både kommuner och landskapet via det nya avräkningssystemet.

Det kunde göras på ett sätt genom att införa ett jobbskatteavdrag på cirka 10 procent under en period om kanske 3­–5 år för nyinflyttade skattebetalare till Åland. Detta kunde användas av arbetsgivare till att locka hit arbetskraft inom de sektorer där arbetskraftbristen är betydande. Det kunde även vara en morot för entreprenörer ett distansarbeta med Åland som bas. Förslaget skulle finansieringsmässigt vara positivt då 90 procent av den nya skattebasen tillförs det åländska samhället för att bidra till att finansiera vår välfärd. Twisten i detta är att en större inkomst för skattebetalaren ger högre avdrag samtidigt som det ger ett högre tillskott till det Åländska samhället. Detta kan bidra till den inflyttning vi behöver och ökning av skattekraft!

ANNA HOLMSTRÖM

CENTERN