DELA

Inför allmän prostata-screening

Socialstyrelsen i Sverige överväger starkt att införa allmän och regelbunden prostatacancerkontroll för män mellan 50 och 70 år.

Det gamla argumentet mot allmän screening är att den kan medföra risk för behandling i onödan och risk för onödig oro.

Nya testmetoder ger dock bättre möjlighet att avgöra om behandling ska sättas in. Risken för livslånga biverkningar kommer att minska om allmän screening införs.

Landskapsregeringen uppmanas att följa socialstyrelsens beslut om införande av allmän screening i Sverige och införa motsvarande screening på Åland.

RUNAR KARLSSON (C)
LAGTINGSLEDAMOT