DELA

Inför 6h arbetsdag på ÅHS

Nåt jag vill jobba fram om jag får den äran att stå till tjänst dom nästkommande 4 åren i Ålands Lagting, är att försöka införa 6h arbetsdag för ÅHS sjukvårdspersonal.

Forskningen och utvecklingen ang 6h arbetsdag men man får betald för 8h har gått långt i Sverige och det tyder på att det är ett lyckat koncept. Man har kommit fram till att sjukskrivningar har minskat och personalen trivs och mår bättre. Dom hinner också återhämta sig snabbare tills nästa arbetspass börjar samt så får dom mera kvalitetstid med sin familj.

Jag tror att vi kan också locka nya utexaminerade med detta samt få kompetenta och kunniga sjukvårdare att stanna kvar, vilket har varit ett stort problem för ÅHS.

Jag vill att vi inför en prövotid på 1-2 år på nån förvalda avd på ÅHS bara för att få en egen uppfattning och statistik att utgår ifrån.

Thord Sjöblom (Ob)