DELA

Inför 30 km/h alla skoldagar

Åter är hastighetsgränser vid skolorna i media. Det är naturligtvis av högsta prioritet att värna om trafiksäkerheten och särskilt för barnen på våra vägar.

Man blir dock något förundrad över att det förekommer skoldagar då 30 km/h gränsen ej är i kraft. Detta kan ju betyda att de elever som ensamma färdas på detta vägavsnitt tror att ingen bil kommer med högre fart än vanligt. Det är dessutom så att vad gäller vägen kyrkallén i Jomala så är hållplatsen där många elever väntar på buss utanför 30-området.
Exempel på skoldagar som 30-begränsningen ej är i kraft är extralördagar samt skärtorsdagen då skolorna har arbetsdag. Om jag tolkat reglerna rätt så gäller 30-gränsen ej för dag före helg.

Vidare har jag från mitt köksfönster mången gång sett elevernas mammor och pappor kvällstid på väg till skolan för att närvara vid möten eller gymnastik köra mot trafiken på skolområdet.
”Gör inte som jag utan gör som jag säger” är tydligen mottot för många.

MVH
Jan-Erik Ståhlman
Skolgranne