DELA

Infoblad stärker samhörigheten i kommunen

Jomala kommunfullmäktige tog på sitt senaste möte ett beslut, med rösterna 9 mot 8, att infobladet till kommuninvånarna skall återinföras. Följande ledamöter röstade för infobladets återuppståndelse genom att höja anslaget för biblioteket med 5000 euro för 2011:
Kaj Backas (lib), Leif Höglund(S), Jessica Eriksson(S), Birger Lindholm(S), Roger Eriksson(lib), Sirpa Eriksson(lib), Ulf Gustafsson(C), Mona Karlsson (C) och Mika Nordberg(Obn).
Följande ledamöter röstade emot återinförandet av kommuninfobladet:
Edgar Kalm (C) Anders Karlsson (C), Staffan Bengtz (C), Anders Eriksson (ÅF), Fredrik Karlström (Obn), Christian Jansson (FS), Jörgen Strand (FS) och Dennis Jansson (FS).

Det är tack vare en skrivelse som Doris Holmqvist i Gottby lämnat in till kommunen som beslutet kommit till. Bakom skrivelsen stod ett nästan mangrant uppbåd av Jomalaföreningar. Det betyder att hundratals Jomalabor, kanske över tusen, stod bakom önskan om att infobladet skall återuppstå. Ändå struntade kommunstyrelsen i denna folkvilja och i fullmäktige blev det mycket jämnt i omröstningen om det förhöjda anslaget.
Vad berättar denna omröstning: Jo att Centern (med undantag av Mona Karlsson och ersättaren för Tage Eriksson, Ulf Gustafsson), Frisinnad Samverkan, Ålands framtid och De obundna (med undantag av Mika Nordberg) är fientligt inställda till förenings- och kulturlivet i Jomala. Minns detta alla Jomalabor som bryr er om kultur- och föreningsliv när ni går och röstar vid nästa val. Det är en skam att Jomala kommun med vikarierande kommundirektören Carolina Sandell i spetsen inte förstått vikten av ett kommuninfoblad. Se till exempel på Föglö och Finström som producerar högklassiga informationsblad som stärker samhörigheten i kommunen och underlättar för föreningslivet och dess livskvalitetshöjande verksamheter.
Kjell Ekström