DELA

Info om kortrutter

T.f. kyrkoherde Anna Lindén tar upp två skilda frågor rörande skärgårdstrafiken i sin insändare den 14 januari.
Gällande församlingarnas möjlighet att påverka förslaget till turlistor, har jag erfarit att Ålands södra skärgårdsförsamling varit nöjd med hur den har involverats i turlistarbetet och landskapsregeringen har från sin sida behandlat alla parter lika.

Rörande Anna Lindéns e-post från juli 2012, träffade jag henne på gatan kort efter att jag mottagit hennes e-post och hon tog upp frågan om bidrag med mig. Min information till henne gick ut på att möjligheten till driftsbidrag eller -stöd för skärgårdstrafiken (samt även för investeringar) utreddes 2007, utan att någon framkomlig väg kunde hittas. Jag informerade också om att vi igen under 2013 kommer att undersöka frågan på nytt med anledning av kortruttsarbetet. Ministern blev också informerad om att detta samtal ägt rum.
Anna är naturligtvis mycket välkommen att ta kontakt med mig igen!
Niklas Karlman
Avdelningschef, trafikavdelningen