DELA

Ineffektiv vindkraft

Så synd att ekonomiutskottet i Finland sagt jag till stöd för vindkraft på Åland. Det betyder att skövlingen av orörd skärgårdsnatur på Åland har tagit ett steg närmare förverkligande. Det är trist att vindkraftpropagandan slagit igenom på så bred front. Egentligen är vindkraften en verkligt ineffektiv energiform. Kraftverken kräver stora investeringar och har kort livslängd.

Anläggningskostnaderna är stora och stora naturvärden går till spillo när vindkraftverken planlöst sprids ut över hela Åland. Det är ofattbart att det inte finns någon debatt i frågan. Men världens mest energislösande befolkning, ålänningarna, dövar sitt dåliga miljösamvete med att skrika efter vindkraft. Och när man väl köpt några grön el-andelar fortsätter man med sitt miljöförstörande levnadssätt där bilen är Gud. Fram för en mer nyanserad granskning av vindkraftsanläggningarnas miljöpåverkan.
”Vän av orörd skärgård”