DELA

Industrihus-styrelse har ansvaret

Den styrelse som fattade beslut om registrering av aktiekapital för ITidens andra etapp gjorde det rent juridiskt på eget ansvar och bör givetvis ta konsekvenserna av det. Om man accepterar en styrelsepost i ett bolag med en balansomslutning som Ålands Industrihus bör man veta vad man ger sig in på. Men samtidigt är det ett faktum att styrelsen är politiskt tillsatt av de största finansiärerna, landskapet och Mariehamns stad, sannolikt på basis av en kombination av meriter och lojalitet.

Styrelsens primära uppgift var att administrera stadens och landskapets intentioner att utvidga ÅIH:s projekt ITiden och till grund för detta låg politiska beslut som tagits i fullmäktige och lagting. Ingen trevlig sits: att förverkliga ett projekt som beslutats om, med sannolikt goda (för vissa) politiska intentioner, men på lagstridiga grunder. Både stadsstyrelse och landskapsstyrelse har en laglig skyldighet övervaka lagligheten i de beslut som fullmäktige respektive lagting fattar. Bådadera underlät, trots att varningslamporna lyste och resurserna fanns, att leva upp till denna skyldighet och verkställde, med fromma förhoppningar men ansvarslöst, beslutet.

Styrelsen för ÅIH har självklart det primära ansvaret för bolagets handlingar. Men är det rimligt att stads- och landskapsstyrelse inte har något ansvar och nu återkräver, i sista hand, av sina egna handplockade styrelseledamöter, och VD, medel man beviljat bolaget trots att man själv förfarit lagstridigt i och med att man beviljade bolaget medel?
Moraliskt är svaret rätt entydigt: det är fel eftersom man själv är medskyldig, men hur juridiken ser ut är tyvärr en annan frågeställning.
En god sak har kanske affären medfört: myndigheter kanske inser att man inte i längden kan agera ostört och maktfullkomligt. Utan yttre inblandning hade Dreyfus ruttnat bort på Djävulsön och ITiden fortsatt med sin lagstridiga och konkurrenshämmande verksamhet.
Peter Andersson