DELA

Individen i fokus inom psykiatrin

När den pågående social- och hälsovårdsreformen inleddes var en av de grundläggande målsättningarna att samarbetet mellan specialsjukvården och öppenvården skulle förbättras och utvecklas. För personer med psykisk ohälsa är detta samarbete oerhört viktigt.

Under processens gång har Psykosociala förbundet känt en växande oro, eftersom det har talats väldigt lite om hur den svenskspråkiga servicen ska tryggas inom vården. Speciellt intresserade är vi förstås av att veta hur den svenskspråkiga servicen för personer med psykisk ohälsa kommer att fungera. Och hur planerar man att lyfta individens behov?

Vi vet att vårdplatserna i hela landet minskar, och att man kommer att satsa mer på öppenvård och nätterapier. Kommer de olika typerna av samtalsstöd att erbjudas även på svenska? Redan idag är det svårt att få psykoterapi på svenska – hur kommer det att bli efter reformen?

I Jakobstad växer köerna till mentalvården i en rasande fart, speciellt inom barn- och ungdomspsykiatrin. Hur funderar man kring dessa köer och vad tänker man göra åt dem? Och var finns inbesparingen inom vården om de sjuka blir allt sjukare innan de får hjälp?

Psykosociala förbundets vårmöte uppmanar politikerna att vänta med att sjösätta reformen innan man är helt säkra på att vården fungerar. Titta extra noga på mentalvården i Finland och stå upp för rättigheten att få vård på sitt eget modersmål!

Man bör även jobba förebyggande och, viktigast av allt, sätta fokus på individen. Vården ska inte byggas upp utgående från systemets behov.

Christer Rönnlund, styrelseordförande

Bodil Viitanen, verksamhetsledare

Psykosociala förbundets vårmöte 19.4.2017