Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Individanpassat (S)töd

Psykiskt funktionshindrade är idag beroende av anhöriga som drar ett tungt lass. Samhället erbjuder hemtjänst anpassat för äldre. Människor med psykiska funktionshinder finns i alla åldrar och har rätt till ett självständigt liv. Man erbjuder inte rullstol till människor med nedsatt hörsel. Boendestöd kan inte ersättas av hemtjänst eller plats på äldreboende. Trygghet, självbestämmande, stöd och delaktighet i sociala sammanhang, eget boende och sysselsättning är en rättighet. Att Ålands kommuner saknar ett rehabiliterande stöd i vardagslivet riktat till människor med psykiska funktionshinder är kostsamt och oacceptabelt. Vi värnar om rätten till behovsanpassade stöd och kommer jobba för en kvalitativ socialpsykiatri med levnads- och boendestöd, på hela Åland!

Santha Söderback, 30 års arbete med psykiska funktionsvariationer

Jessy Eckerman, 15 års arbete med barn och ungdomar

Henrik Löken Löthman, 19 års erfarenhet av NPF

Lene-May Lindvall, 30 år i vård och omsorg

Wilhelm Mattsson, 15 år i specialomsorgen