DELA

Indikerar, tyvärr, nästan åldersrasism i utskottet

Vi har en ändring av pensionsinkomstavdraget, samt kompensation till kommunerna, på vårt bord i Lagtinget.

Jag har reserverat mig mot lagändringen om pensionsinkomstavdraget.

Vi kan spola tillbaka bandet till Valborg 2018, då Rinne utlovade en hundralapp åt folkpensionärerna. Det är populära vallöften och tydligen bra löften då han senare vann valet och blev statsminister.

Men alla vallöften håller inte och så småningom höjdes folkpensionen med 34 euro per månad. Från 7 546 till 7 954 euro per år. Från den 1.1.2020 med en ny statsminister.

Men, sedan råkar vi ha ett pensionsinkomstavdrag både här på Åland och i Finland. Detta är kopplat till folkpensionen med en koefficient som nu är 1,393. I Finland sänkte man koefficienten till 1,346 vilket resulterade i att själva pensionsinkomstavdraget endast höjdes från 9 040 euro till 9 230 euro.

Vår regering föreslår i sitt lagförslag att exakt samma koefficient även skall gälla på Åland.

Emellertid vet vi att ökningen av folkpensionerna inte följer den allmänna löneutvecklingen. Detta har intresseföreningarna har påpekat under många år. Beloppet av folkpensionen fastställs av riksdagen. Men på Åland har vi en möjlighet till en något avvikande skattepolitik – samtidigt som vi sänker skatterna marginellt för våra pensionärer. Det är ingen stor skattesänkning utan kan mer ses som en symbolisk handling. Avdraget skulle då höjas från 9 030 euro till 9 600 euro.

Vi kan se från finans- och näringsutskottets betänkande att det har varit en väldigt summarisk behandling av ärendet. Endast lagberedaren hördes. Inte ministern. Inte någon intresseorganisation för pensionärerna. Inte någon representant för kommunerna och inte heller någon från skattemyndigheten.

Ingen av de övriga i utskottet kunde acceptera tanken på att vi skulle avvika från de ändringar man gjort i Finland. Ofta får vi höra att vi borde utöka beskattningsrätten, men när vi har en möjlighet på vårt bord, så gör vi ingenting.

Vi från Åländsk Demokrati är ju faktiskt rent allmänt emot ett övertagande av beskattningen, bland annat för att det kräver mer resurser inom lagberedningen. Men just i detta specifika fall, så hade det varit enklare att inget göra någon förändring. Det är just det, som jag föreslår i min reservation.

Den snabbhet och det ointresse som präglade behandlingen av detta lagförslag om en ändring av pensionsinkomstavdraget indikerar, tyvärr, nästan en åldersrasism i utskottet.

Men under den andra behandlingen helt enkelt kommer att föreslå att lagen förkastas. I så fall skulle pensionsinkomstavdraget höjas från 9 030 till 9 600 euro.

STEPHAN TOIVONEN

ÅLÄNDSK DEMOKRATI