DELA

Inbesparing genom försämring?

Flyttkarusellen i stan fortgår. Flera förslag är positiva då de berörda avdelningarna ser en nyttoeffekt genom förändringen, vilket är det viktiga. Stans verksamheter bör ju behålla samma kvalitet/ nå en förbättring genom flyttförslagen! Inbesparing genom försämring tror väl ingen på? Men flera flyttförslag verkar drivas vidare utan konsekvensanalyser eller kostnadskalkyleringar. Jag menar då flytten av Stadsarkitektkansliet (STARK) och Byggnadsinspektionen (BI) till Tekniska Verken, och efterföljande ombyggnation av Stadshuset på grund av Socialkansliets specialbehov.

För det första; Mariehamn är en stad med tomma lokaler i överflöd. Om Socialkansliet måste flytta från deras redan specialbyggda lokaler finns många val. Stadshuset är inte enda möjliga alternativet! Stadshuset är ett av Mariehamns viktigaste kulturhistoriska och profilmässiga hus och det bör ligga i stadens intresse att fortsatt förvalta vårt gemensamma arv. Att blåsa ut första våningen skulle bli ännu en dyr historia för stans invånare, i onödan! Stadshuset har trånga utrymmen och tjocka mellanväggar av tegel. Dyra investeringar behövs för bl.a. ljudisolering och ventilation, huvudingången måste flyttas osv. Tillkommer gör ombyggnadskostnader på TV. Stadshuset är inte passande för Socialkansliets verksamhet.

För det andra; BI och STARK bedriver redan fungerande verksamheter i ändamålsenliga lokaler. STARK hör enligt den nya förvaltningsstadgan till Stadsförvaltningen, ihop med finanskansliet, stadskansliet och personalkansliet – som finns i Stadshuset! Varför nu frångå detta? Tekniska Verken däremot är en operativ enhet; en utförarorganisation. Det är två vitt skilda enheter. Samarbetet emellan STARK och övriga avdelningar i Stadshuset växer alltjämt och positiva effekter skapas till nytta för hela stan. BI är en lagstadgad myndighet som behöver fortsatt möjlighet att självständigt bedriva sin verksamhet. BI uttrycker själva att en flytt till TV de facto är det sämsta alternativet för verksamheten emedan det bästa alternativet är att stanna i Stadshuset. Dessutom har STARK och BI ett nära samarbete och behöver arbeta i samma byggnad.

För det tredje; Infrastruktursektorn har flera utmaningar att möta. Få har undgått det senaste felaktiga förfarandet i Västra hamnen som hittills kostat Mariehamnarna över 700 000 euro. Det verkar inte vara läge att flytta över än fler enheter till en verksamhet med organisatoriska bekymmer i denna omfattning.

Allt detta joxande – till vilken nytta? Flyttförslaget innebär en uttalad försämring i verksamheten för både Stadsarkitektkontoret och Byggnadsinspektionen, och kostar mycket pengar. Mitt förslag är att spara pengarna och anställa en egen jurist inom staden som får ordning på bl.a. upphandlingarna. Det är stans invånare som genom skattemedel betalar flyttkarusellens kostnader, och då måste den göra mer nytta än skada. Jag vill även uppmuntra alla som är kritiska mot förslaget att fortsätta skriva under Folke Wickströms och Birgitta H Erikssons protestlistor!
Karolina Gottberg (ÅF)