DELA

Inaktuell turistinformation på Föglö

I samband med att besök på Föglö senaste söndag observerade vi att turistinformationen inte till alla delar är vad den borde vara. På trafikavdelningens anslagstavla vid Svinö färjfäste fanns färjtidtabeller från 2014 och 2015, men också de aktuella för innevarande år. Varför hade man inte avlägsnat de inaktuella tidtabellerna? Hela tavlan gav också ett mycket rörigt intryck och innehöll också kommersiell reklam.

Väl ombord på Skarven bläddrade vi i turistmapparna och kunde konstatera att det i mappen för Kökar fanns evenemangskalendern för 2013 och den gemensamma mappen för skärgårdskommunen var från 2015. Väl hemma igen på fasta Åland noterade vi att tavlan vid Lemströms kanal var nästan tom, men innehöll dock information om Önningebymuseets utställning om ”Månskensmålaren” Edvard Westman under 10.6 – 31.8.2015.

Det är snart midsommar 2016 och visst skulle de gagna turistÅland att tavlorna och annan information som ligger ute till påseende skulle vara uppdaterade med det som gäller för i år och rensade från allt gammalt och inaktuellt.

Björn-Olof Ehrnström