DELA

Importerad kärnkraft rätt för Åland?

Tur att vi bor på Åland och har självstyrelse! Vi har verkligen möjlighet att påverka vilken energikälla ålänningarna skall använda.
Enligt finansminister Jyrki Katainen (Saml) är för det tidigt att dra slutsatser av situationen i Japan, speciellt med tanke på Finlands energipolitik. Katainen säger att kärnkraftsbesluten i Finland har gjorts under tiotals år på basis av myndigheternas riskbedömningar. (HBL 13.3.11).

Fredagen den 11 mars ordnade AICIS ett seminarium på Alandica där cleantechindustrin presenterades. Jag var där och imponerades av Alexander Janssons (Save Earth Fund), presentation. Han behandlade utsikterna för förnybar energi och miljöteknik.
Kostnadseffektivast av alla energiformer är kärnkraft, sen kommer vattenkraft, landbaserad vindkraft och havsbaserad vindkraft. Absolut dyrast är solkraft.

Många partier i Finl and försvarar kärnkraften. De anser att den billigaste och miljövänligast – en energiform som alla har råd att betala. Kärnkraft producerar mycket energi och har inga miljöfarliga utsläpp, ifall man ”bortser” från avfallsproblametiken och eventuella olyckor, lyder argumenten. Vi på Åland är beroende av reservenergi från Finland eller Sverige. I båda fallen är det frågan om energi från kärnkraft.
Jag tror att vindkraften, i första hand, är det konkurrenskraftigaste och säkraste alternativet för Åland. Då skulle vi ha möjlighet att minska vårt beroende av inköpt el producerat i kärnkraftverk. Vi måste ges möjligheten att välja ett grönare Åland. Jag anser att kärnkraftens tid är över och nya kraftverk inte får byggas. Alternativa, konkurrenskraftiga och miljövänliga lösningar måste förespråkas.

Jag vill avsluta med ett citat ur Huvudstadsbladet (13.3.11): ”På söndagseftermiddagen finsk tid utlystes nödläge vid ett andra kärnkraftverk, uppgav internationella atomenergiorganet IAEA. Strålningsnivåerna vid kraftverket Onagawa hade stigit klart. Efter fredagens storskalv bröt en brand ut i kraftverket.”
När händer detta i Finland?
Sara Kemetter (S)