DELA

Ilska i näringslivet

Det kokar inom det åländska näringslivet

Ilskan mot det snedvridna producentansvaret har under den senaste veckan ökat rejält inom det åländska näringslivet. Mise genom sin myndighetsfunktion försöker nu, tvinga in företag i det av Mise helägda dotterbolaget Proans. Detta genom att vitesförlägga företagen om de inte blir medlemmar i Proans. Proans är ett företag som ägs och drivs av de åländska kommunerna genom Mise. Hela förfarandet är av ytterst juridisk tveksam art, att som myndighet försöka tvinga in företag i ”sitt eget företag”.

Proans har dessutom ett avgiftssystem som leder till mycket administration där varje förpackning skall vägas och att grundavgiften baseras på omsättning och inte om företagen har förpackningar eller inte. Det miljömässiga syftet är som borta och fokus förefaller istället vara på att förse Mise med mer pengar.

Problemet med dubbla avgifter förbises liksom miljön. Ålands Näringsliv uppmanar de nyvalda politikerna att omedelbart åtgärda detta problem så att vi får ett producentansvar som leder till ett mer miljövänligt och företagsvänligt Åland. Företagen vill ta sitt miljömässiga ansvar. Ge företagen möjlighet att göra det genom en lagstiftning som tar hänsyn till handelsströmmar och miljön. Inte till ineffektiva befintliga kommunala avfallsorganisationer.
Ålands näringsliv
Daniel Dahlén