DELA

Igge Holmbergs ställningstagande?

I sitt svar på min insändare säger Igge Holmberg ”jag stöder inte i dagsläget RAF eller BR som politiska organisationer”.

Betyder Igge Holmbergs svar att han inte tar avstånd från den terror som Röda Brigaderna och Röda Arméfraktionen (Baader-Meinhof) bedrivit? En terror med kidnappningar, avrättningar och kapningar som faller fullständigt utanför det demokratiska samhällets spelregler? Som exempel kan nämnas kidnappningen och avrättningen av den italienske politikern Aldo Moro, ockupationen av västtyska ambassaden i Stockholm 1975 med avrättning av två av gisslan, kidnappningen av och mordet på Hanns-Martin Schleyer, kapningen av Lufthansas flyg Landshut.

Eller betyder ”jag stöder inte i dagsläget RAF eller BR som politiska organisationer” att Igge Holmberg framöver kan tänka sig att stöda dem eller den sortens terrorver ksamhet?
Det är viktigt för allmänheten/väljarna/de som röstat på Igge Holmberg att veta vad han, en socialdemokratisk lagtingsledamot, har för åsikt i en så grundläggande fråga när det gäller demokratins spelregler.
Anita Strandberg