DELA

Igge: demokratisk socialist

Till allmänhetens kännedom
Så här en månad efter valet så skulle jag vilja göra klart för alla anonyma messare, kommentatorer på nätet och människor på interna möten att jag, liksom det parti jag ställde upp i, är demokratisk socialist, som Palme före mig, som Tage Erlander, som Barbro Sundback och Camilla Gunell.
Men så här i häxjaktens tider säger jag som man sade i USA på 1950-talet:
– Jag är inte och har aldrig varit medlem i ett kommunistiskt parti.

De enda politiska föreningarna jag är medlem i är Socialdemokraterna på Åland och stödmedlem i Röd Ungdom.
Jag har ett medlemskort från BSB, Bevara Sverige Blandat, från 1985. En organisation som bildades för att bekämpa BSS. Bevara Sverige Svenskt. BSB är numera nerlagt och BSS heter Sverigedemokraterna. Där kunde man kanske kämpa mera, men det är den här generationens sak att göra.
mvh
Igge Holmberg
P.S. Om det inte är jag som avses utan någon annan som också är ny i lagtinget kanske detta ändå kan få förklara min politiska ställning.