DELA

Idrottsturismen är viktig för Åland

Den åländska turismen genererar cirka 400 000 övernattningar per år. Av dessa är drygt 130 000 under juli månad, vilket betyder att ca 270 000 övernattningar infaller mellan 1 augusti-30 juni.

Idrottsturismen skapar cirka 75 000 övernattningar mellan 1 augusti-30 juni. Det innebär att idrottsturismens andel av övernattningarna på Åland ligger på drygt 27 procent. Här kan vi verkligen prata om säsongsförlängare. Den exakta siffran är större, men svår att beräkna då det finns ett stort mörkertal gällande föräldrar, syskon och andra som kommer med till Åland men som sköter sina bokningar separat.

Idrottsgrupperna skapar snabbt volymer och är lätta att nå via marknadsföring. Deras inverkan skapar stora ringeffekter för det åländska näringslivet och ger våra lokala barn och ungdomar fina idrottsbyten.

Idrottsturismen har stora möjligheter att växa ännu mer, en hel del hänger på hur mycket våra idrottsföreningar/föräldrar orkar arrangera och ställa upp. De gör idag ett otroligt arbete inom tredje sektorn, men även för Åland i stort. Imponerande.

John Holmberg

Liberal lagtingsledamot