DELA

Idrottsparken och stadsplanen

Några kommentarer till Ålands förvaltningsdomstols beslut gällande en utvidgning av Idrottsparken i Mariehamn.
Enligt beslutet är det ok att införliva mer än 3000m2 icke-byggbart park- och vägområde med ett byggbart idrottsområde, utan att byggrätten påverkas.
Logiken, eller snarare juridiken bakom detta, skulle vara att idrottsområdet, som sådant, saknar en specificerad byggrätt.

Med en enkel stadsplaneändring skulle det alltså kunna byggas en hall i Islandias storlek på ett tidigare park o vägområde.
Sunda förnuftet säger, åtminstone mig, att nyckelorden är ”byggbar eller icke-byggbar mark” och inte om tomten, som förstoras, har en specificerad byggrätt eller ej.
Domstolen berör inte med ett ord den stadsplaneändring, som stadsfullmäktige godkände den 14 december 2005, vilken till stora delar skall ha ”försvunni t på vägen”.
Denna stadsplaneändring innehöll bland annat : ”endast småskaliga anläggningar och byggnader”, ”ej parkering i naturpark” och ”tallskogen bryts ut till park”.
Även ett liknande förslag på utvidgning av IP fick ett nej i denna process.

Vem som helst kan gå in och titta på processen och göra en egen bedömning; på stadens hemsida/ stadens organisation/ protokoll arkiv/ stadsfullm 14.12.2005.
Om juridiken är i skick eller ej kan man ju fundera på, men nivån känns i varje fall väldigt låg.
Tyvärr går mina associationer till den gamla klyschan ”har du läst det finstilta” och det är kanske inte det man trodde sig behöva känna med staden som rågranne.
IdrottsPark hälsningar
Yngve Söderlund